Abborrfiskeserien 2014:

 

Grattis!

Tommy "flane" Larsson

 

 

Serien totalt efter sex tävlingar:

 

                                                1:a      2:a      3:e      4:e      5:e      6:e      Totalt:

 

1:a    Tommy Larsson            (7p)      1p       1p    (13p)     3p       5p        10p

2:a    Johan Rydh                     3p       3p   (12p)      3p        X        1p        10p

3:a    Magnus Samuelsson       4p       4p   (11p)      1p       6p        X         15p

4:a    Lars Lind                       (9p)       X        7p        5p      4p       3p        19p

5:a    Anders Klaesson             1p   (12p)    10p   (11p)      5p       7p        23p

6:a    Mikael Franzen               5p       7p        3p   (10p)      X         8p        23p

7:a    Neo Olsson                 (13p)       X         8p       4p       8p       4p        24p

8:a    Christer Johansson        8p   (10p)   (16p)      9p       1p        9         27p

9:a    Per Sjöström              (15p)      5p        5p       8p     10p   (10p)       28p

10:a  Anders Olsson            (10p)       X        9p        6p       7p       6p        28p

11:a  Anders Ström                 6p       8p        6p        X         X      11p        31p

12:a  Bert Forell                  (16p)    11p      14p       7p     11p   (14p)       43p

13:e  Ove Edman                   14p        X       15p        X        9p     13p        51p

 

14:e  Mikael Rhen                    X        6p        4p         X         X     12p        22p

15:e  Christer Larsson           12p       X       13p      12p        X        X         37p

 

16:e  Christer Pantzar             X         X         X           X      12p    15p        27p

 

17:e  Tommy Ottosson            X        9p        X           X         X        X           9p

18:e  Marcus Gunnarsson     11p       X         X           X         X        X          11p

 

D-sen:

 

1:a    Camilla Rydh                   1p       1p       1p      (3p)    (1p)    1p           4p

2:a    Lotta Lind                        4p       X       (5p)       1p      4p      3p         12p

3:a    Barbro Edman                 5p       X         3p         X       3p      4p         15p

 

4:a    Berit Tejland                   3p       X         4p         X        X       5p         12p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson            1p       1p       1p       1p      (1p)   (1p)         4p

 

Totalvikt:

 

335690 gr

 

 

 

Bert Forell (82år) hjälper alltid till att lägga i och ta upp båtarna på

alla tävlingar.

 

Han tackades också på höstmötet för

sin insats.

Ett stort tack, Bert!

 

1:a serietävlingen Landsjön 140913:

 

H-sen:

 

1.    Anders Klaesson                      22810 gr    1p

2.    Johan Rydh                              22260 gr    3p

3.    Magnus Samuelsson                21080 gr    4p

4.    Mikael Franzen                           9450 gr    5p

5.    Anders Ström                             8870 gr    6p

6.    Tommy Larsson                          8750 gr    7p

7.    Christer Johansson                    7320 gr    8p

8.    Lars Lind                                     7080 gr    9p

9.    Anders Olsson                            6330 gr  10p

10.  Marcus Gunnarsson                   5790 gr  11p

11.  Christer Larsson                        4105 gr  12p

12.  Neo Olsson                                 3350 gr  13p

13.  Ove Edman                                 3215 gr  14p

14.  Per Sjöström                              2380 gr  15p

15.  Bert Forell                                  1925 gr  16p

 

D-sen:

 

1.    Camilla Rydh                            10835 gr    1p

2.    Berit Tejland                              4480 gr    3p

3.    Lotta Lind                                   3970 gr    4p

4.    Barbro Edman                            2995 gr    5p

 

Junior:

 

1.    William Klaesson                     20690 gr    1p

 

William Klaesson med den näst största

abborren på 855 gr.

 

Största abborre:

 

Johan Rydh     880 gr

 

Vidare i cupen:

 

Camilla Rydh, Johan Rydh, Anders Olsson,

Magnus Samuelsson, Anders Klaesson,

Mikael Franzen, Tommy Larsson, Lars Lind,

Anders Ström, Christer Johansson.

 

Totalvikt:

 

177685 gr

 

 

2:a serietävlingen Vallsjön 140927:

 

Per Sjöström lägger i sin båt och förväntar sig en

trevlig dag på sjön. Han kom fyra med 3681 gr.

 

Resultat:

 

H-sen:

 

1:a   Tommy Larsson                      5821 gr    1p

2:a    Johan Rydh                            5019 gr    3p

3:a    Magnus Samuelsson              4430 gr    4p

4:a    Per Sjöström                          3681 gr    5p

5:a    Mikael Rhen                           3173 gr    6p

6:a    Mikael Franzen                      2803 gr    7p

7:a    Anders Ström                        2624 gr    8p

8:a    Tommy Ottosson                   2180 gr    9p

9:a    Christer Johansson               1730 gr  10p

10:a  Bert Forell                             1293 gr  11p

11:a  Anders Klaesson                   1138 gr  12p

 

D-sen:

 

1:a    Camilla Rydh                         1266 gr    1p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                   1429 gr    1p

 

Största abborre:

 

 

Mikael Franzen 899 gr

 

Vidare i cupen:

 

Johan Rydh, Tommy Larsson,

Anders Ström, Christer Johansson.

 

Totalvikt:

 

36587 gr 

 

 

 

 

3:e serietävlingen Hindsen 141018:

 

Segraren: Tommy Larsson

 

H-sen:

 

1:a    Tommy Larsson                      3566 gr    1p

2:a    Mikael Franzen                       2701 gr    3p

3:a    Mikael Rhen                            2575 gr    4p

4:a    Per Sjöström                           2287 gr    5p

5:a    Anders Ström                          2238 gr    6p

6:a    Lars Lind                                 2218 gr    7p

7:a    Neo Olsson                              2161 gr    8p

8:a    Anders Olsson                         1993 gr    9p

9:a    Anders Klaesson                     1969 gr  10p

10:a  Magnus Samuelsson               1933 gr  11p

11:a  Johan Rydh                             1735 gr  12p

12:a  Christer Larsson                     1491 gr  13p

13:e  Bert Forell                               1453 gr  14p

14:e  Ove Edman                              1396 gr  15p

15:e  Christer Johansson                 1326 gr  16p

 

D-sen:

 

1:a    Camilla Rydh                           1826 gr    1p

2:a    Barbro Edman                         1575 gr    3p

3:a    Berit Tejland                           1461 gr    4p

4:a    Lotta Lind                                1438 gr    5p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                    1360 gr    1p

 

Största abborre:

 

Tommy Larsson     637 gr 

 

Vidare i cupen:

 

Tommy Larsson, Anders Ström.

 

 Totalvikt:

 

38702 gr

 

 

 

4:e serietävlingen Åsunden (Kisa) 141025:

 

H-sen:

 

1:a    Magnus Samuelsson               5037 gr    1p

2:a    Johan Rydh                             4246 gr    3p

3:a    Neo Olsson                              3081 gr    4p

4:a    Lars Lind                                  2181 gr    5p

5:a    Anders Olsson                         1687 gr    6p

6:a    Bert Forell                               1649 gr    7p

7:a    Per Sjöström                           1522 gr    8p

8:a    Christer Johansson                 1266 gr    9p

9:a    Mikael Franzen                        1257 gr  10p

10:a  Anders Klaesson                     1057 gr  11p

11:a  Christer Larsson                       936 gr  12p

12:a  Tommy Larsson                        710 gr  13p

 

D-sen:

 

1:a    Lotta Lind                               1086 gr    1p

2:a    Camilla Rydh                            698 gr    3p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                     277 gr    1p

 

Per Sjöström och Bert Forell är positiva

inför dagens tävling.

 

Största abborre:

 

Magnus Samuelsson    888 gr

 

Totalvikt:

 

26690 gr

 

 

 

5:e serietävlingen Noen 141101:

 

Segraren Christer Johansson gratullers av

tävlingledaren Anders Olsson

 

Resultat:

 

H-sen:

 

1:a    Christer Johansson                5000 gr    1p

2:a    Tommy Larsson                      4576 gr    3p

3:a    Lars Lind                                 2985 gr    4p

4:a    Anders Klaesson                    2548 gr    5p

5:a    Magnus Samuelsson              2429 gr    6p

6:a    Anders Olsson                        1145 gr    7p

7:a    Neo Olsson                               752 gr    8p

8:a    Ove Edman                               751 gr    9p

9:a    Per Sjöström                            425 gr  10p

10:a  Bert Forell                                333 gr  11p

11:a  Christer Pantzar                           0 gr  12p

 

D-sen:

 

1:a    Camilla Rydh                         1391 gr    1p

2:a    Barbro Edman                       1145 gr    3p

3:a    Lotta Lind                                785 gr    4p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                 1614 gr    1p

 

Största abborre:

 

Magnus Samuelsson    737 gr

 

Totalvikt:

 

25879 gr

 

 

 

 

6:e serietävlingen Södra Vixen 141108:

 

H-sen:

 

1:a    Johan Rydh                          3883 gr    1p

2:a    Lars Lind                              3054 gr    3p

3:a    Neo Olsson                           2879 gr    4p

4:a    Tommy Larsson                   2658 gr    5p

5:a    Anders Olsson                     2423 gr    6p

6:a    Anders Klaesson                 2382 gr    7p

7:a    Mikael Franzen                    2036 gr    8p

8:a    Christer Johansson             2026 gr    9p

9:a    Per Sjöström                       1497 gr  10p

10:a  Anders Ström                      1427 gr  11p

11:a  Mikael Rhen                         1013 gr  12p

12:a  Ove Edman                            945 gr  13p

13:e  Bert Forell                             848 gr  14p

14:e  Christer Pantzar                        0 gr  15p

 

D-sen:

 

1:a    Camilla Rydh                       1593 gr    1p

2:a    Lotta Lind                            1287 gr    3p

3:a    Barbro Edman                     1128 gr    4p

4:a    Berit Tejland                         751 gr    5p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                1516 gr    1p

 

Största abborre:

 

Lars Lind   421 gr

 

Vinnare av cupen:

 

Tommy Larsson

 

Totalvikt:

 

33346 gr