Abborrfiskeserien 2010

 

Vi fiskar fem timmar. Tävlingstiden är kl: 9:00 - 14:00. Starten kan tidigareläggas om det är långt att åka. Samling kl: 7:00 vid klubbstugan. Det är sju deltävlingar där man räknar de fyra bästa.

 Poängberäkningen är 1p till segraren, 3p till tvåan och sedan en poäng mer per placering.Får man ingen fisk får man två poäng mer än antalet deltagare i klassen. Vid lika poäng räknar man bäst placeringar på de fyra tävlingarna man räknar med. Är även detta lika räknar man bästa vikt totalt på de fyra tävlingarna. 

 

                      1:a     5/9    söndag  Norra/mellan Bunn

   2:a   18/9    lördag   Vallsjön

3:e     2/10  lördag   Saljen

           4:e     9/10  lördag   Östra Lägern

5:e   16/10  lördag   Bellen

                  6:e   23/10  lördag   Linnesjön ( KM )

          7:e   30/10  lördag   Södra Vixen

 

Reservdag är söndagen efter varje ordinarie tävlingsdag.

 

 

Resultat:

 

1:a serietävlingen 100905 N.Bunn:

 

H - sen:

 

1:a  Christer Johansson          1465 gr      1p

2:a  Tommy Larsson                1250 gr      3p

3:a  Neo Olsson                          595 gr     4p

4:a  Anders Olsson                     490 gr     5p

5:a  Krister Johansson               380 gr     6p

6:a  Anders Klaesson                 310 gr     7p

7:a  Mikael Franzen                     55 gr     8p

8:a  Per Sjöström                         50 gr     9p

       Christer Larsson                      0 gr   11p

 

D - sen:

 

1:a  Camilla Rydh                         55 gr    1p

 

Y - jun:

 

       William Klaesson                    0 gr    3p

 

Totalvikt:

 

4650 gr

 

 

 

2:a serietävlingen 100918 Vallsjön:

 

H-sen:

 

1:a    Neo Olsson                  5330 gr     1p

2:a    Anders Ström              4720 gr     3p

3:a    Anders Olsson             3475 gr     4p

4:a    Magnus Samuelsson   2600 gr     5p

5:a    Tommy Larsson           1130 gr     6p

6:a    Anders Klaesson           690 gr     7p

7:a    Krister Johansson         645 gr     8p

8:a    Mikael Franzen              460 gr     9p

9:a    Christer Johansson       210 gr   10p

10:a  Christer Larsson            195 gr  11p

         Tommy Ottosson               0 gr   14p

         Johan Rydh                        0 gr   14p

 

D-sen:

 

1:a    Camilla Rydh                 215 gr    1p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson            40 gr    1p

         Oscar Reiver                     0 gr    4p

 

Totalvikt:

 

19710 gr

 

Vidare i cupen:

 

Neo Olsson, Anders Olsson, Anders Klaesson,

Christer Johansson, Christer Larsson, Anders 

Ström, Tommy Larsson, William Klaesson.

  

  

  

3:e serietävlingen 101002 Saljen:

  

H-sen:

  

1:a    Anders Olsson            2445 gr    1p

2:a    Johan Rydh                1855 gr     3p

3:a    Anders Klaesson        1655 gr     4p

4:a    Anders Ström             1445 gr     5p

5:a    Neo Olsson                 1400 gr     6p

6:a    Magnus Samuelsson    980 gr     7p

7:a    Tommy Ottosson          945 gr     8p

8:a    Tommy Larsson            610 gr     9p

9:a    Lars Lind                       455 gr   10p

10:a  Christer Larsson           330 gr   11p

11:a  Mikael Franzen             310 gr   12p

12:a  Per Sjöström                260 gr   13p

13:e  Christer Johansson      235 gr   14p

          Krister Johansson            0 gr   16p

  

D - sen:

  

1:a    Camilla Rydh              1285 gr     1p

2:a    Lotta Lind                       80 gr      3p

 

Junior:

 

1:a    Martin Fridell             1060 gr      1p 

2:a    Oscar Reiver                765 gr      3p

3:a    William Klaesson         555 gr      4p

  

Totalvikt:

  

16670 gr

  

Vidare i cupen:

  

           Anders Klaesson, Anders Ström,

          Anders Olsson, Tommy Larsson.

 

 

 

 

 4:e serietävlingen  Ö:a Lägern 101009:

 

H-sen:

 

1:a    Lars Lind                             3610 gr   1p

2:a    Magnus Samuelsson          3555 gr   3p

3:a    Tommy Larsson                  2540 gr   4p

4:a    Neo Olsson                         2505 gr   5p

5:a    Anders Klaesson                2480 gr   6p

6:a    Anders Olsson                    2405 gr   7p

7:a    Tommy Ottosson                2050 gr   8p

8:a    Christer Larsson                 1940 gr   9p

9:a    Per Sjöström                      1725 gr 10p

10:a  Christer Johansson            1265 gr 11p

11:a  Krister Johansson                895 gr 12p

 

D - sen:

 

1:a    Camilla Rydh                      1960 gr   1p

2:a    Lotta Lind                           1740 gr   3p

 

Junior:

 

1:a    William Klaesson                1380 gr  1p

2:a    Oscar Reiver                         830 gr  3p

 

Totalvikt:

 

30880 gr

  

  

5:e serietävlingen Bellen 101016: 

  

H-sen:

 

1:a    Lars Lind                            2835 gr    1p

2:a    Magnus Samuelsson         2080 gr    3p

3:a    Tommy Ottosson               1480 gr    4p

4:a    Anders Klaesson               1280 gr    5p

5:a    Neo Olsson                        1190 gr    6p

6:a    Christer Larsson               1135 gr    7p

7:a    Mikael Franzen                 1060 gr    8p

8:a    Anders Olsson                    710 gr     9p

9:a    Krister Johansson              650 gr   10p

10:a  Ove Edman                         600 gr   11p

11:a  Christer Johansson            400 gr   12p

          Tommy Larsson                     0 gr   14p

  

D-sen:

  

1:a    Camilla Rydh                    1150 gr     1p

2:a    Lotta Lind                           815 gr     3p

3:a    Berit Tejland                      205 gr     4p

4:a    Barbro Edman                    200 gr     5p

  

Junior:

  

1:a    Oscar Reiver                    1400 gr     1p

2:a    William Klaesson               850 gr     3p

  

Totalvikt: 

  

      18040 gr         

 

Magnus Samuelsson, Tommy Ottosson

och Oscar Reiver på Bellen.

 

 

 

 

 

 Klubbmästare Neo Olsson och

segraren i damklassen Barbro Edman

 

 

 

6:e serietävlingen Linnesjön 101023

 

H - sen:

 

1:a    Neo Olsson                       2445 gr    1p

2:a    Anders Olsson                  1650 gr    3p

3:a    Tommy Larsson                1415 gr    4p

4:a    Lars Lind                           1385 gr    5p

5:a    Christer Johansson          1355 gr    6p

6:a    Mikael Franzen                 1135 gr    7p

7:a    Anders Ström                      750 gr    8p

8:a    Ove Edman                          680 gr    9p

9:a    Christer Larsson                 655 gr  10p

10:a  Krister Johansson              595 gr  11p

11:a  Per Sjöström                      465 gr  12p

12:e  Anders Klaesson                260 gr  13p

 

D - sen:

 

1:a    Barbro Edman                    865 gr    1p

2:a    Lotta Lind                           485 gr    3p

 

Junior:

 

          William Klaesson                  0 gr     3p

 

Totalvikt:

 

14140 gr

 

Vidare i cupen:

 

Anders Olsson och Tommy Larsson

 

 

 

 

7:e serietävlingen S. Vixen 101030

 

H - sen:

 

1:a    Anders Olsson                  13210 gr    1p

2:a    Neo Olsson                       11135 gr    3p

3:a    Christer Johansson          10600 gr    4p

4:a    Lars Lind                             8910 gr    5p

5:a    Tommy Larsson                  7310 gr    6p

6:a    Magnus Samuelsson          6480 gr    7p

7:a    Johan Rydh                         6470 gr    8p

8:a    Anders Klaesson                6170 gr    9p

9:a    Anders Ström                     5930 gr  10p

10:a  Mikael Franzen                   5900 gr  11p

11:a  Tommy Ottosson                5550 gr  12p

12:a  Christer Larsson                 5240 gr  13p

13:e  Krister Johansson              3170 gr  14p

14:e  Per Sjöström                      2450 gr  15p

15:e  Ove Edman                           670 gr  16p

 

D - sen:

 

1:a    Lotta Lind                           3805 gr    1p

2:a    Camilla Rydh                      2290 gr    3p

3:a    Barbro Edman                      860 gr    4p

 

Juniorer:

 

1:a    William Klaesson               2400 gr    1p

2:a    Oscar Reiver                      2120 gr    3p

3:a    Martin Fridell                       200 gr    4p

 

Totalvikt:

 

110870 gr

 

Segrare i cupen:

 

Anders Olsson

 

 

 

Segraren i serien Anders Olsson

och 2:an Neo Olsson. 

 

 

 

 

        

 

Totalt efter sju tävlingar:

 

H-sen:

 

1:a    Anders Olsson               5p    4p     1p   7p    9p  3p     1p     9p

2:a    Neo Olsson                    4p    1p     6p   5p    6p  1p     3p     9p

3:a    Lars Lind                        X      X     10p   1p    1p  5p    5p    12p

4:a    Tommy Larsson             3p   6p      9p   4p  14p  4p    6p    17p

5:a    Magnus Samuelsson     X     5p      7p   3p    3p   X     7p    18p

6:a    Christer Johansson       1p 10p    14p 11p  12p  6p    4p    21p

7:a    Anders Klaesson           7p   7p      4p   6p    5p 13p    9p   22p

8:a    Anders Ström                 X    3p      5p    X      X   8p   10p   26p

9:a    Tommy Ottosson            X  14p      8p   8p    4p   X    12p   32p

10:a  Mikael Franzen              8p  9p     12p    X     8p  7P  11p   32p

11:a  Krister Johansson         6p   8p    16p 12p  10p 11p  14p  35p

12:a  Christer Larsson          11p 11p    11p   9p    7p 10p  13p  37p

13:e  Per Sjöström                 9p   X      13p  10p    X   12p  15p  44p

 

Tre tävlingar:

 

14:e  Johan Rydh                   X   14p     3p     X       X     X     8p   25p

 15:e  Ove Edman                    X     X       X       X     11p  9p  16p   36p 

  

 

  

         D-sen:

 

 1:a    Camilla Rydh               1p    1p     1p     1p     1p    X     3p     4p 

2:a    Lotta Lind                      X      X     3p     3p     3p   3p    1p   10p

 

Tre tävlingar:

 

3:a    Barbro Edman              X      X       X       X      5p    1p    4p   10p

 

En tävling:

 

4:a    Berit Tejland                X      X        X       X      4p     X      X     4p

   

Junior:

 

     1:a    William Klaesson        3p    1p      4p     1p      3p   3p    1p    8p     

2:a    Oscar Reiver               X      4p      3p     3p      1p    X     3p  10p

 

Två tävlingar:

 

 3:a     Martin Fridell            X       X       1p      X        X     X     4p    5p

 

Totalvikt på hela serien:

 

214960 gr

 

 

 

 

 

 

 

Christer Larsson och Mikael Franzen på Bellen